Privacy policy

1. INTRODUCTIE

In deze privacy statement kunt u lezen hoe wij omgaan met uw (persoons)gegevens. Heeft u vragen over de informatie in deze verklaring? Neem dan contact met ons op.

2. TOEPASSING

Dit privacy statement is van toepassing op alle webshopbezoeken, transacties en overeenkomsten met Boards and More B.V.

Bedrijfsgegevens:

Naam: Boards and More B.V. (vanaf nu: Boards and More)
Adres: Segeersstraat 66, 4331JP Middelburg
Telefoonnummer: 0118-625 440
KvK: 22054540
Webshop: www.boardsandmore.eu

De webshop van Boards and More (www.boardsandmore.eu) verwerktprivacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens. Boards and More is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens en vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens erg belangrijk.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)stelt. In deze privacy statement leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen. Daarnaast leggen we uit voor welk doel we deze gegevens gebruiken.

3. PERSOONSGEGEVENS

Wat zijn persoonsgegevens? Persoonsgegevens zijn gegevens die direct over een persoon gaan of informatie die naar een persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, postcode, huisnummer, ras, godsdienst, gezondheid etc.

In uw webshopbezoek of samenwerking met Boards and More zijn deze gegevens niet allemaal relevant. We willen u vragen enkel persoonsgegevens te verstrekken die u noodzakelijk acht voor onze samenwerking.

4. DOELEINDEN

Boards and More verzamelt persoonsgegevens via www.boardsandmore.eu op een aantal manieren:

 1. Via formulieren op de webshop
 2. Via de Boards and More nieuwsbrief
 3. Via Google Ads –Remarketing
 4. Via Google Analytics
 5. Via het bestelproces van producten
 • FORMULIEREN OP DE WEBSHOP

De Boards and More webshop is voorzien van een retourformulier. In dit formulier vragen we u om persoonsgegevens.

We vragen om:

 • Uw naam,
 • Uw e-mailadres,
 • een IBAN rekeningnummer.

De gegevens die u hier invoert worden gebruikt om een product te kunnen retourneren en een bedrag terug te kunnen storten.

De gegevens die u invoert in dit formulier worden beperkte tijd door ons bewaard. Bij vervolgvragen kunnen we deze gegevens gemakkelijk benaderen wanneer het nog in ons systeem staat. Ook kunnen we aan de hand van de vragen en antwoorden onze medewerkers trainen om vragen beter te kunnen behandelen. We bewaren de ingevulde gegevens maximaal zes maanden nadat u ze ingevoerd hebt.

 • DE BOARDS AND MORE NIEUWSBRIEF

Op de webshop kunt u zich aanmelden voor de Boards and More nieuwsbrief. De Boards and More nieuwsbrief bevat informatie over de producten van Boards and More. We verzenden de nieuwsbrief met e-mailprogramma Mailchimp. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief door uw e-mailadres in te voeren onderaan op de ‘over ons’ pagina.

Op dat moment komt uw e-mailadres op de lijst te staan waarnaar we de Boards and More nieuwsbrief versturen. Elke nieuwsbrief die we versturen is voorzien van een knop waarop u zich uit kunt schrijven. Nadat u op deze knop hebt geklikt krijgt uw mailadres het label ‘unsubscribed’en zult u de nieuwsbrief niet meer ontvangen. We bewaren uw mailadres nog wel 3 maanden nadat uw zich heeft uitgeschreven, zodat we nog toegang hebben tot de statistieken die we verzameld hebben, bijvoorbeeld de reden waarom u de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen. Deze statistieken gebruiken we om onze nieuwsbrief te verbeteren.

 • GOOGLE ADS – REMARKETING

De Boards and More webshop maakt gebruik van Google Ads Remarketing campagnes, om advertenties te laten zien aan de hand van uw bezoek aan www.boardsandmore.eu. De remarketing campagnes die we inzetten zijn bedoeld om de producten die u bekeken heeft nogmaals onder de aandacht te brengen. De informatie over uw webshopbezoek wordt verzameld door het plaatsen van een cookie van een derde partij (Google) op uw computer of andersoortig internetapparaat. Wilt u niet dat we deze gegevens van u verzamelen? Pas dan uw cookie voorkeuren aan en geef ons geen toestemming voor het plaatsen van trackingcookies.

 • GOOGLE ANALYTICS

De Boards and More webshop maakt gebruik van Google Analytics. We gebruiken deze tool om anonieme, analytische data te verzamelen van onze webshopbezoekers. Deze webshop statistieken gebruiken we om te leren van onze webshopbezoekers en daarop onze producten en diensten aan te passen. De gegevens die we verzamelen zijn anoniem, we kunnen aan de hand van de informatie niet achterhalen wie de personen achter de data zijn.

De verzamelde informatie wordt opgeslagen op Google datacenters. Locaties van de datacenters: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html. Over de verwerking van deze gegevens hebben we afspraken gemaakt met Google door middel van een verwerkersovereenkomst. Google heeft geen toestemming om deze gegevens te gebruiken voor andere toepassingen. Meer over het privacy beleid van Google is hier te vinden. https://policies.google.com/privacy?hl=nl

 • HET BESTELPROCES

Op de webshop Boards and More kunt u producten bestellen. In het bestelproces van deze producten wordt gevraagd om een aantal persoonsgegevens.

Dit zijn:

 • Voornaam,
 • achternaam,
 • straatnaam en huisnummer,
 • postcode,
 • plaats,
 • telefoonnummer,
 • e-mailadres.

Uw naam en adres hebben we nodig om de producten te kunnen verzenden en aan u te kunnen adresseren. Het e-mailadres gebruiken we om u op de hoogte te houden van de vorderingen van uw bestelling. U ontvangt een bestelbevestiging en verzendbevestiging. We gebruiken uw e-mailadres niet om u promoties te sturen of om op te nemen in onze nieuwsbrief database. Het telefoonnummer hebben we nodig om contact met u op te nemen wanneer er gegevens ontbreken of als er iets bijzonders aan de hand is met uw bestelling. Bijvoorbeeld wanneer een product niet leverbaar is.

5. VERSTREKKING AAN DERDEN

De Boards and More webshop werkt samen met partners/subverwerkers. We werken bijvoorbeeld met een webshopbeheerder, betalingsprovider (Mollie) en een shipping tussenpersoon (Sendcloud). De partners waarmee we werken kunnen uw persoonsgegevens of die van uw klanten onder ogen krijgen. Het samenwerken met deze subverwerkers is voor Boards and More essentieel in onze dienstverlening. Om ervoor te zorgen dat deze subverwerkers correct met deze data omgaan, heeft Boards and More zogenaamde verwerkersovereenkomsten afgesloten met onze partners.

Verder verstrekken we uw persoonsgegevens alleen aan derden (bedrijven of instellingen) als dat wettelijk verplicht is. Bijvoorbeeld wanneer de politie dit eist bij een vermoeden van een misdrijf.

Daarnaast staan op onze webshop links naar social media pagina’s. Als u op deze links klikt, verzamelen deze social media aanbieders wellicht persoonsgegevens. Deze verklaring is alleen van toepassing op www.boardsandmore.eu.Wij kunnen niet garanderen dat andere partijen nauwkeurig met uw persoonsgegevens omgaan.

Links:

Verwerkersovereenkomst Sendcloud: https://www.sendcloud.nl/algemene-voorwaarden/#verwerkingsovereenkomst

6. INZAGE, WIJZIGING OF VERWIJDEREN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wil je iets weten over de persoonsgegevens die we van u verzameld hebben? Neem dan contact met ons op. De contactgegevens staan onder punt 2 van deze privacy statement. Voor wat betreft uw persoonsgegevens mag u ons altijd vragen om:

 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we van u hebben.
 • Uitleg over de persoonsgegevens die we van u hebben en wat we daarmee doen.
 • Uw persoonsgegevens aan te passen als deze incorrect zijn.
 • Uw persoonsgegevens te verwijderen als deze bijv. niet correct of verouderd zijn.

Daarnaast mag u te allen tijde uw toestemming om uw persoonsgegevens te bewaren en verwerken intrekken of bezwaar maken tegen hoe we uw persoonsgegevens gebruiken.

7. BEWAREN VAN GEGEVENS

Boards and More bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor onze dienstverlening. Nadat deze gegevens niet meer noodzakelijk zijn verwijderen we deze.

8. BEVEILIGING

Boards and More treft maatregelen om persoonsgegevens te beschermen.

 • De toegang tot persoonsgegevens wordt altijd afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Persoonsgegevens worden na ontvangst opgeslagen op een afgeschermd systeem dat enkel toegankelijk is voor medewerkers van Boards and More.
 • Het personeel van Boards and More gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens.
 • Boards and More maakt gebruik van een SSL-certificaat (secure socket layer).
 • Boards and More registreert alle opvragingen van persoonsgegevens.

9. KLACHTEN

Hebt u een klacht over de manier waarop Boards and More met uw privacy omgaat? Neem dan allereerst contact met ons op. We zullen uw klacht aanhoren en behandelen. Stel dat u vervolgens van mening bent dat we er samen niet ‘uitkomen’, kunt u altijd een tip sturen naar de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons) of naar de rechter stappen.

Vragen over deze privacy policy? Neem contact met ons op.

Icoon_7